FIMM

PL 20
00014 Helsingin Yliopisto

Yhteystiedot

2012 © Institute for Molecular Medicine Finland FIMM

Tietoa FIMMistä

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) on kansainvälinen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tutkimustyössä yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja teknologia sekä ainutlaatuiset potilas- ja biopankkiaineistot. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä.

FIMM on osa Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine -yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat myös Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL) sekä Ruotsin ja Norjan molekyylilääketieteen keskukset.

FIMM on Helsingin yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja VTT:n yhteinen tutkimuslaitos.

FIMM:n ylläpitämä Teknologiakeskus ja biopankkipalvelut tarjoavat tutkijoiden käyttöön alan huippuosaamista osana kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Instituutin vuosibudjetti vuonna 2012 on noin 14 miljoonaa euroa, josta lähes 70 % on kilpailtua, täydentävää rahoitusta. Henkilöstömäärä on noin 170.

Lisätietoja FIMM Vuosikertomus 2012

FIMM:n vuosikertomukset 2008-2011:
http://www.fimm.fi/en/fimm/annual_reports/

BM2U_inside.png