FIMM

PL 20
00014 Helsingin Yliopisto

Yhteystiedot

2012 © Institute for Molecular Medicine Finland FIMM

FIMMin perustaminen

Opetusministeriö antoi maaliskuussa 2006 Helsingin yliopistolle tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan molekyylilääketieteen tutkimuskeskuksen perustamista yhteistyössä maan biokeskusyliopistojen sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Opetusministeriön toimeksiannon taustalla olivat Suomen Akatemian työryhmän sekä opetusministeriön Biotekniikka 2005 -työryhmän asiaa koskevat esitykset. Helsingin yliopiston konsistori päätti instituutin perustamisesta 20.9.2006 ja hyväksyi sen johtosäännön 13.12.2006; johtosääntö tulee voimaan 1.4.2007.

Suomen molekyylilääketieteen instituutissa ovat käynnistymisvaiheessa Helsingin yliopiston lisäksi mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Kansanterveyslaitos. Instituutin toimintaa tukevat opetusministeriön lisäksi Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Helsingin kaupunki, Sigrid Juséliuksen Säätiö, Orion Oyj, Orion-Farmos Tutkimussäätiö sekä Suomen Lääketieteen Säätiö. Instituutin johtosääntö mahdollistaa Suomen biokeskusyliopistojen ja muiden alan tutkimusorganisaatioiden liittymisen instituutin toimintaan.

FIMM signatures

Perustaminen

1. Aloite molekyylilääketieteen tutkimuskeskuksen perustamiseksi Suomeen yhteistyössä EMBL:n kanssa (Suomen Akatemia 2003)

2. Biotekniikka 2005 (OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:43)

3. Selvitys molekyylilääketieteen, -genetiikan ja -epidemiologian tutkimuslaitoksen perustamistarpeesta ja toteuttamisvaihtoehdoista (OPM:n jullkaisuja 2005:46)

4. Helsingin yliopiston konsistorin päätös molekyylilääketieteen tutkimuskeskuksen perustamisesta (20.9.2006, 6 §)

Toiminnan käynnistäminen

1. Helsingin yliopiston konsistorin päätös johtosäännön hyväksymisestä
(13.12.2006, 15 §)

2. Johtosääntö (7.9.2010)

3. Konsistorin päätös johtokunnan nimeämisestä (14.2.2007, §12)