Location

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM on kansainvälinen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tutkimustyössä yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja teknologia sekä ainutlaatuiset potilas- ja biopankkiaineistot. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä.

FIMM on osa Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine -yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat myös Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL), Ruotsin ja Norjan molekyylilääketieteen keskukset sekä Tanskan neurotieteiden keskus.

FIMM perustettiin Helsingin yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja VTT:n yhteisenä tutkimuslaitoksena. Vuoden 2017 alusta FIMM liittyi itsenäisenä yksikkönä Helsingin yliopiston uuden tutkimuslaitoksen, Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE), alle.

FIMMin ylläpitämä Teknologiakeskus ja biopankkipalvelut tarjoavat tutkijoiden käyttöön alan huippuosaamista osana kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Instituutin vuosibudjetti vuonna 2017 oli noin 20 miljoonaa euroa, josta suurin osa on kilpailtua, täydentävää rahoitusta. Henkilöstömäärä on noin 230.

Last updated: 04.04.2018 - 14:15