Location

Kaksostutkimus

 

Helsingin yliopiston kaksoskohortti -tutkimus käsittää ns. vanhemman kaksoskohortin (ennen vuotta 1958 syntyneet kaksosparit) ja nuoremman kaksoskohortin (1974–1979 syntyneet kaksosparit: Nuorten Kaksosten Terveystutkimus ja 1983–1987 syntyneet kaksosparit: Kaksosten Kehitys ja Terveys – tutkimus) alaotokset, joista on kerätty näytteitä sekä yksityiskohtaista tietoa terveydestä ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä kyselyillä, haastatteluilla ja mittauksilla. Kyseessä on vuonna 1975 aloitetut, koko Suomen kattavat pitkittäistutkimukset, joissa on yhdistetty epidemiologian, genetiikan, kliinisen lääketieteen ja psykologian tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineistoon on kerätty näytteitä ja tietoja myös kaksosten perheenjäsenistä. Aineistoon kuuluu myös identtisyysmäärityksiä varten kerättyjä näytteitä.

Kaksostutkimuksen tarkoituksena on selvittää terveyteen ja sairastuvuuteen liittyviä ympäristötekijöitä ja perintötekijöitä (geenejä) suomalaisissa kaksosissa. Lisätietoja tutkimushankkeesta saat kaksostutkimuksen sivuilta

 

Tutkimusaineiston siirto THL Biopankkiin

Tutkimuksen yhteydessä kerätty tutkimusaineisto siirretään syksyllä 2018 THL Biopankkiin biopankkilain 13 § mukaisesti. Biopankissa olevia näytteitä ja tietoja voidaan käyttää jatkossa laajemmin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Tavoitteena on löytää uusia väestön terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä keinoja.

Biopankissa olevia näytteitä ja tietoja ei luovuteta muuhun kuin biopankkitutkimukseen. Näytteitä ja tietoja käsitellään pääsääntöisesti tutkimuskoodeilla, ilman henkilötunnisteita. Näytteiden ja tietojen käsittely perustuu biopankkilakiin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on puoltanut näytekokoelman siirtoa THL Biopankkiin (21.3.2018). Valvira on hyväksynyt kaksostutkimusaineiston siirron julkista tiedonantomenettelyä käyttäen 27.8.2018. Julkinen tiedonanto julkaistaan useissa eri sanomalehdissä viikolla 36.

Biopankkilain mukaan näytteet ja tiedot voidaan siirtää biopankkiin, jos ette kiellä siirtoa. Mikäli hyväksytte siirron, Teidän ei tarvitse tehdä mitään. Voitte myös halutessanne antaa kirjallisen biopankkisuostumuksen THL Biopankkiin tai rajata suostumustanne.

Mikäli haluatte kieltää siirron tai haluatte lisätietoja, olkaa yhteydessä Helsingin yliopiston tutkimuskoordinaatioon 5.10.2018 mennessä sähköpostitse (kaksostutkimus@helsinki.fi), kirjeitse (Kaksostutkimus, PL 20, 00014 Helsingin yliopisto) tai puhelimitse (050-4480116, arkisin klo 9-15). Voitte myös tulostaa tämän kieltolomakkeen ja postittaa sen edellä mainittuun osoitteeseen.

Voitte koska tahansa myöhemminkin kieltää näytteiden ja tietojen käytön THL Biopankissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti THL Biopankkiin. Lisätietoja THL Biopankista, biopankkisuostumuksen antamisesta, näytteenantajan oikeuksista ja biopankkitutkimuksesta: www.thl.fi/biopankki.

Lisätietoa biopankkitutkimuksesta löytyy täältä.

 

Last updated: 31.08.2018 - 09:36