Tutkimuksen kesto

Tutkittavat osallistuvat tutkimukseen 16 kuukauden ajan (1.10.2015–31.1.2017). Tutkimuksessa kerättäviä näytteitä ja tietoja analysoidaan ja tutkimukselle haetaan lisärahoitusta vuosina 2017–2021, jotta tutkimusta voidaan jatkaa. Tutkittavat voidaan tutkittavan suostumuksella kutsua jatkotutkimuksiin, joihin pyydetään erillinen suostumus.

Tutkimuksen aikataulu

Tutkimuksen aikataulu on esitetty alla. Pienet muutokset ovat mahdollisia aikatauluun. Muuttuneesta aikataulusta tiedotetaan tutkittaville Terveystilin kautta.

Designed by Freepik

Last updated: 13.12.2016 - 10:18