13.08.2014 - 09:45

Digitaalisen terveyden vallankumous vapauttaa hyvinvointitiedon kansalaisten käyttöön

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on päättänyt rahoittaa yksilön terveystiedon ja sen hyödyntämiseen liittyvien palvelujen tutkimusta. Kansalaisista kertyy räjähdysmäisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa, jonka käyttömahdollisuus terveyden ylläpidossa on valtava, mutta vielä suurelta osin hyödyntämättä.

Digital Health Revolution (DHR) -nimisen strategisen tutkimusavauksen ensimmäiselle jaksolle (2014-2016) on myönnetty Tekesistä yli 4 miljoonan euron tuki, jonka avulla pyritään luomaan uusia keinoja kansalaisten omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon. Tutkimusavaus käynnistyy 14. elokuuta Oulussa järjestettävällä hankkeen aloitustapahtumalla.

Hanketta koordinoi Oulun Innovaatioallianssiin (OIA) kuuluva Centre for Health and Technology -innovaatiokeskus (CHT) Oulun yliopistosta. CHT toimii tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön vahvistajana yksilöllisen terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Hankkeessa on mukana kansainvälisesti verkottunut monitieteinen tutkimuskonsortio Oulun, Helsingin ja Lapin yliopistoista, Aalto-yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, VTT:ltä ja Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää systemaattisesti eri lähteistä saatavaa tietoa, mukaan lukien yksilön genomitieto, terveys- ja hyvinvointiseurantatieto sekä arkikäyttäytymiseen liittyvä tieto eli ihmisen digitaalinen jalanjälki. Tavoitteena on älykkäästi jalostaa yksilöllinen terveystieto yhteiskunnan ja yksilön hyödyksi uusina palveluratkaisuina, CHT:n johtaja Maritta Perälä-Heape valottaa.

Perälä-Heape korostaa, että hankkeessa rakennetaan uudenlaista roolia yksilölle omien tietojensa hallinnoijana ja hyödyntäjänä. "Lähtökohtana meillä on, että jokainen voi hyödyntää omia tietojaan helposti paikkaan ja aikaan sitomatta itse valitsemissaan käyttökohteissa - sekä myös valvoa tietojensa käyttöä."

Jotta tieto liikkuisi ja tietoa voidaan yhdistää merkityksellisellä tavalla, hankkeeseen kutsutaan mukaan yrityksiä, yhteisöjä ja organisaatiota ns. MyData-yhteistyöhön.

Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMM:n johtaja, professori Olli Kallioniemi näkee terveydenhuollon tulevaisuudessa nykyistä sote-uudistusta suurempia muutoksia. ”Tulevaisuuden terveydenhuolto on ennakoivaa, ennaltaehkäisevää, yksilöllistettyä ja yksilön omaa osallistumista kannustavaa”, Kallioniemi toteaa. ”Kunkin ihmisen terveystiedot tulevat olemaan aina hänen saatavillaan pilvipalveluina ja älypuhelinsovelluksina.” Uudenlaiset terveyspalvelut koituvat Kallioniemen mukaan sekä yksilön että yhteiskunnan eduksi: ”Suomen kannattaa olla kehittämässä uusia digitaalisia terveyspalveluita, koska tämä tarjoaa terveyttä suomalaisille ja globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia terveysalan yrityksille.”

Pitkällä aikajänteellä hankkeen tulokset mahdollistavat henkilökohtaisen tiedon ja tietoon perustuvien ennaltaehkäisevien palveluratkaisujen ottamisen osaksi julkista terveydenhoitoa ja tulevaisuuden palvelurakennetta. Yhdistämällä ihmisten henkilökohtainen tieto elinikäisten terveystietojen kanssa voidaan vaikuttaa merkittävästi terveydenhoidon tehokkuuteen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tutkimustulosten odotetaan tuovan merkittäviä uusia mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnalle.

Digital Health Revolution -hanke yhdistää eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten huippuosaamisen kuten tiedon analysoinnin, tiedon jalostamisen, genomiikan, tietosuojan, mobiilipalvelujen arkkitehtuurin, arvon yhteistuoton, digitaalisen palvelukehityksen, palvelumuotoilun ja käyttäjäkeskeisen palvelukehityksen sekä kuluttajatutkimuksen.

Last updated: 22.08.2014 - 14:20