01.09.2014 - 11:45

Suomi liittyi eurooppalaiseen biologisen tiedon tutkimusinfrastuktuuriin

Suomi on allekirjoittanut konsortiosopimuksen, jolla perustetaan Eurooppaan luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuuri biologiselle tiedolle (ELIXIR). Suomi on yhdestoista maa, joka on allekirjoittanut sopimuksen. Suomea ennen sopimuksen ovat allekirjoittaneet Euroopan molekyylibiologian laboratorio EMBL, Alankomaat, Israel, Norja, Portugali, Ruotsi, Sveitsi, Tsekki, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. Lisäksi mukana on tarkkailijastatuksella olevia maita. ELIXIR:n päämaja sijaitsee EMBL-EBI:n kampuksella Cambridgessä.

ELIXIR on Euroopan kattava hajautettu bioinformatiikan tutkimusinfrastruktuuri, jonka tarkoituksena on kerätä, ylläpitää, säilyttää ja integroida biologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen tuottamaa aineistoa ja tarvitsemaa tietoa, joka liittyy mm. molekyylibiologiaan tai lääkeaineiden rakenteisiin ja toimintaan.

ELIXIR mahdollistaa tietojen soveltamisen esimerkiksi sairaanhoitoon tai ruuan tuotantoon antamalla ne vapaasti tutkimuksen, viranomaisten ja yritysten jatkojalostettavaksi. Biologinen molekyylitason tutkimustieto ja sen hyödyntämiseen suunnitellut tietotekniset palvelut ovat keskeisessä asemassa, kun ratkaistaan Euroopan tulevaisuuden haasteita, kuten väestön ikääntymistä sekä ravinnon ja energian ympäristöystävällistä ja kestävää tuotantoa.

ELIXIR Suomi on erikoistunut kehittämään, hallinnoimaan ja tarjoamaan pilvipalveluresursseja datan suurkäyttöä (big data) varten biotieteellisille organisaatioille, biopankeille ja translationaaliselle eli niveltävälle lääketieteen tutkimukselle. Osallistumista koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy konsortiossa Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa (THL). Yhteistökumppanina on myös Biokeskus Suomi.

Tämän tutkimusinfrastruktuurin  kautta mahdollistetaan tutkijoiden keskitetty pääsy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen molekyylilääketieteen instituutin  ja sairaanhoitopiirien suomalaisen väestön geenidatan palveluihin. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy huolehtii  tietoteknisestä toiminnasta: CSC tarjoaa tehokkaita laskentaresursseja ja datapalveluja ja data siirtyy nopeasti CSC:n ylläpitämän Funet-verkon kautta.

Pääsyn dataresursseihin mahdollistaa eurooppalaisten biolääketieteen infrastruktuurien  suomalainen konsortio, Biomedinfra. Biomedinfrassa BBMRI (Biobanking and  Biomolecular Resources Research Infrastructure) kokoaa arvokkaat  näytekokoelmat tutkijoiden käyttöön. EATRIS (European Advanced Translational  Research Infrastructure in Medicine) vie biolääketieteen tuloksia kohti kliinisiä sovelluksia ja ELIXIR (European Life Science Infrastructure for  Biological Information) järkeistää biotieteiden datan tallentamisen ja jakelun.

Biomedinfra rakentaa kokonaisuuden biopankeista saadun geenitiedon analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi. Toimintaan kuuluu IT-ratkaisujen kehittäminen osaksi eurooppalaista verkostoa.

CSC on avannut Suomen ELIXIRin kansallisen keskuksen verkkosivut, joissa kerrotaan tarkemmin suomalaisten osuudesta ELIXIR-hankkeessa.
http://www.elixir-finland.org

Suomen ELIXIR on myös osallistunut hankkeen pilotti-projekteihin
http://www.elixir-europe.org/services/pilot-projects

Suomen jäsenyys ELIXIR-hankkeessa on osa Suomen Akatemian  tutkimuksen infrastruktuurien FIRI-tiekarttaa (PDF).

Lisätietoja

FT Tommi Nyrönen, Dos.
ELIXIR Suomen johtaja
tel.+358-9-4572235
email: tommi.nyronen@csc.fi

Last updated: 01.09.2014 - 11:58