13.11.2014 - 14:00

Helsingin Urologinen Biopankki sai neljäntenä biopankkina Valviralta toimiluvan

 

Helsingin Urologinen Biopankki (HUB) sai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) toimiluvan 10.11.2014. Toimiluvan saaminen ja Valviran ylläpitämään valtakunnalliseen biopankkirekisteriin merkitseminen on edellytys biopankkilain mukaisen toiminnan toteuttamiselle. HUB-biopankin perustivat Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS).

 

 

HUB-biopankki keskittyy urologisiin sairauksiin ja se palvelee tämän tutkimusalueen biopankkinäytteistä hyötyvää tutkimusta. Biopankki aloittaa näytekeräyksen 1.1.2015. Tekesin rahoittamassa HUB-tutkimushankkeessa vuosien 2012-2014 aikana kerätyt näytteet ja tiedot tullaan siirtämään HUB-biopankkiin keväällä 2015, mikäli Koordinoiva eettinen toimikunta puoltaa siirtoa ja mikäli näytteiden luovuttajat eivät sitä kiellä. Tämän jälkeen näytekokoelma avataan tutkijoiden käyttöön. Näytteitä ja tietoja hyödyntävien tutkimushankkeiden pyrkimyksenä on parantaa urologisten tautien ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitoa.

HUB-biopankin perustaminen vahvistaa Meilahden kampuksen asemaa suomalaisten biopankkitoimijoiden kentällä. Se toimii myös lähtökohtana ja esimerkkinä laajemman, Helsingin yliopiston ja HUS:n yhteisen biopankin toimintojen rakentamiselle.

HUB-biopankki on jo toinen toimintansa aloittanut biopankki, jota FIMM on ollut perustamassa. Kansallisesti toimiva, veritauteihin keskittyvä Suomen hematologinen rekisteri ja biopankki (FHRB), jonka osaomistaja FIMM on, sai toimiluvan 14.7.2014.

Last updated: 13.11.2014 - 14:23