05.02.2015 - 12:00

Hematologisesta biopankista apua verisairauksien tutkimukseen

Hematologiseen biopankkiin kerätään veritautipotilaiden veri- ja luuydinnäytteitä. Näytteitä tarvitaan tutkimuksiin, joissa etsitään keinoja vaikeiden veritautien, erityisesti leukemian hoitoon. Näytteitä tarvitaan niin syövän perustutkimukseen kuin kliinisiin lääketutkimuksiin.
 
Biopankin omistavat Suomen Hematologiyhdistys, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. Toiminnassa on mukana myös Suomen Syöpäpotilaat ry. Veripalvelu toimii biopankin isäntäorganisaationa.
 
Hematologinen biopankki toimii koko maassa ja mukana on useita eri hoitoyksiköitä. Biopankin kanssa sopimuksen tehneissä hoitoyksiköissä kerätään näytteitä ja tietoja hematologista sairautta sairastavilta potilailta. Näytteiden luovuttajilta pyydetään lupa näytteiden talletukseen ja luovuttamiseen biopankkitoimintaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Laboratorionäytteet käsitellään Veripalvelussa ja ne talletetaan FIMM:n säilytystiloihin Helsingin Meilahteen.
 
Hematologinen biopankki perustuu muutama vuosi sitten aloitettuun tutkimushankkeeseen, jossa on kerätty verinäytteitä vaikeita hematologisia sairauksia, kuten leukemiaa, sairastavilta potilailta.
 
Tutkijoille voidaan luovuttaa biopankkinäytteitä tutkimustarkoituksiin biopankin luvalla. Tutkimusluvat myöntää biopankin johtoryhmä tieteellisen neuvottelukunnan tekemän arvion pohjalta.

 

Hematologiselle biopankille on avattu omat verkkosivut osoitteessa: http://www.hematologinenbiopankki.fi

 

Last updated: 09.02.2015 - 12:39