14.04.2015 - 10:45

FIMMn ja HYKS Syöpäkeskuksen tutkijoille Sigrid Juséliuksen säätiön suurapuraha yksilöllisen lääketieteen kehittämiseen

Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMn ja HYKS Syöpäkeskuksen tutkijoista koostuvalle yksilöllisen lääketieteen tutkimusryhmälle on myönnetty merkittävä rahoitus. Professori Olli Kallioniemen (FIMM, Helsingin yliopisto), Professori Kimmo Porkan (HUS, Helsingin yliopisto) ja FIMM-EMBL ryhmänjohtaja Krister Wennerbergin johtama hanke sai Sigrid Juséliuksen säätiön arvostetun viisivuotisen suurapurahan. Apuraha on suuruudeltaan 250 000 € vuodessa.

Apurahan saaneiden FIMMn tutkijoiden  ja HYKS Syöpäkeskuksen hematologien menestyksekäs yhteistyö on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Tutkimusryhmä, johon kuuluu noin 50 jäsentä, on kehittänyt uudenlaisen systeemilääketieteeksi kutsutun lähestymistavan syövän tutkimiseen. Ryhmä on keskittynyt tutkimaan erityyppisiä leukemioita, kuten akuuttia (AML) ja kroonista (CML) myelooista leukemiaa sekä myeloomaa. Ryhmän lähestymistavassa yhdistyvät näytteiden tallentaminen biopankkiin, lääkeainevasteiden tehoseulonta, syöpäsolujen ominaisuuksien tarkka selvittäminen esimerkiksi perimän sekvensoinnilla sekä saatujen tulosten hyödyntäminen potilaan hoidossa aina, kun se on mahdollista. Ryhmän tutkimustulokset ovat jo johtaneet useisiin arvostettuihin tieteellisiin julkaisuihin mm. Nature ja Cancer Discovery –lehdissä.

–Tämä apuraha on hyvin merkittävä ja tärkeä monialaiselle tutkimusryhmällemme. Läpimurtolöydöksemme ovat jo nyt mahdollistaneet uudenlaisten lähestymistapojen kehittämisen potilaiden hoitamiseksi, totesi Professori Olli Kallioniemi FIMMsta.

Rahoitetun hankkeen päätavoitteena on kehittää aiempaa tarkempia ja tehokkaampia menetelmiä syöpälääkkeiden ja niiden yhdistelmien tehon ennustamiseen ja täten parantaa potilaiden hoitoa ja kliinisten lääkekokeiden onnistumismahdollisuuksia. Erityisesti ryhmä pyrkii kehittämään AML-potilaiden yksilöllistä hoitoa ja lisäämään hoitoon käytettävissä olevien lääkeaineiden valikoimaa. Lisäksi tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla hoitoja voitaisiin kohdentaa syövän esisoluihin sekä soveltaa leukemian tutkimiseen käytettäviä menetelmiä myös kiinteisiin kasvaimiin, kuten eturauhas- ja munasarjasyöpään.

–Pitkäaikaisen rahoituksen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sen avulla projektin tieteellinen onnistuminen voidaan varmistaa ja saavutetun ymmärryksen soveltamista potilaiden hoidossa nopeuttaa, kommentoi Professori Kimmo Porkka, hematologian ylilääkäri HYKS Syöpakeskuksesta.   

Sigrid Juséliuksen säätiö on Suomen suurin yksityinen lääketieteellistä tutkimusta tukeva taho.

Nature julkaisua juhlistamassa. Vasemmalta oikealle: Arjan van Adrichem, Tea Pemovska, Kimmo Porkka, Krister Wennerberg, Olli Kallioniemi

Kuva: Gretchen Repasky

 

Lisätietoa tutkimusryhmän työstä ja heidän käyttämistään uusinta teknologiaa edustavista menetelmistä:

Tiedotteet:

Suomessa tehtiin lääketieteellinen läpimurtolöydös - syöpälääkkeelle löydettiin uusi käyttökohde

Leukemiapotilaat avaavat tietä yksilölliselle syövänhoidolle

Videot:

Perimän sekvensointi - mahdollisuuksia yksilöllistettyyn syöpähoitoon

Lääkeherkkyystutkimus - mahdollisuuksia yksilöllistettyyn syöpähoitoon

Last updated: 14.10.2015 - 12:37