27.04.2015 - 08:30

Helsingin Biopankki aloittaa toimintansa

Valvira on 21.4.2015 tehnyt päätöksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) omistaman biopankin merkitsemisestä valtakunnalliseen biopankkirekisteriin. Helsingin Biopankin ovat perustaneet HUS, Helsingin Yliopisto, Eksote ja Carea.

Biopankkia johtaa FT Kimmo Pitkänen, joka toimi aiemmin FIMMn kehittämispäällikkönä. Uusi biopankki toimii Meilahden kampuksella, jossa tehdään kansainvälisesti tunnustettua huipputason lääketieteellistä tutkimusta.  

”Helsingin Biopankin potentiaali on mittava. Tavoitteena on yhdistää korkealaatuiset näyteaineistot kattavaan HUS:n potilastietoon ja näytteistä analysoituun tietoon. Tietojärjestelmät rakennetaan alusta alkaen yhteensopiviksi muiden suomalaisten biopankkien kanssa”, Kimmo Pitkänen kertoo.  

Helsingin Biopankki on kooltaan merkittävä, sillä osana Suomen suurinta sairaanhoitopiiriä se kattaa 1,9 miljoonan väestöpohjan. ”Biopankkeihin kohdistetaan suuria odotuksia. Ne nähdään tänä päivänä olennaisena innovaatioekosysteemin osana”, Pitkänen lisää.

”Olemme iloisia Valviran päätöksestä, sillä Helsingin Biopankin toiminnan käynnistyminen helpottaa merkittävästi myös FIMMn tutkimushankkeisiin liittyvien uusien näytekeräysten toteuttamista”, toteaa Janna Saarela, FIMMn Teknologiakeskuksen johtaja.

 

Mikä on Biopankki?

Biopankkeihin kerätään biologisia näytteitä ja näytteenantajaan liittyvää terveystietoa lääketieteellistä tutkimusta varten. Tiedot säilytetään lainsäädännön määrittelemän hyvän tietojenkäsittely- ja hallintatavan mukaisesti. Näytteiden ja tiedon keräämiseen on näytteenantajan suostumus. Biopankkien toimintaa määrittelee v. 2013 voimaan tullut Biopankkilaki. 

Biopankkitoiminnan avulla kehitetään terveydenhuoltoa

Biopankki luo uusia edellytyksiä tutkimukselle, jossa hyödynnetään näytteitä, potilastietoja ja näytteistä analysoituja tietoja. Biopankkien avulla selvitetään esimerkiksi perinnöllisten ja elintapariskien yhteyttä kansantautien syntyyn sekä kehitetään sairauksien ehkäisyä ja uusia hoitoja. Biopankit tukevat geenitiedon hyödyntämistä tutkimuksessa sekä yksilöllisen lääketieteen kehittämistä.

 

Lisätietoja:

Helsingin Biopankin johtaja Kimmo Pitkänen

puh. 050 5758579, kimmo.pitkanen@hus.fi

Last updated: 27.04.2015 - 08:32