09.06.2015 - 14:45

Genomitiedon hyödyntäminen tutkimuksessa helpottuu

BC Platformsin teknologia yhdistää genomitiedon ja terveystiedon FIMMin SISu-projektissa

Suomalaisen eri tutkimuksissa kerätyn genomitiedon hyödyntäminen helpottuu. Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) ottaa käyttöön suomalaisen bioinformatiikkayhtiö BC Platformsin teknologian, joka mahdollistaa genomitiedon yhdistämisen anonymisoituun terveystietoon. Yhteistyö osoittaa, että Suomessa on huippuosaamista, yrittäjyyttä ja kansallisen tason strateginen sitoutuminen, joiden avulla genomiikan tulevaisuuden visiot tuodaan jokapäiväisiksi työkaluiksi lääketieteelliseen tutkimukseen ja terveydenhuoltoon.

FIMMin SISu-projektissa kootaan erilaisissa tutkimuksissa ja hankkeissa kerättyä suomalaisten genomitietoa tietovarannoksi. BC Platformsin järjestelmä yhdistää genomitiedon tutkittavista kerättyyn terveystietoon, minkä ansiosta näytekokoelmia voidaan hyödyntää lääketieteellisessä tutkimuksessa. Järjestelmällä analysoidun datan avulla haetaan uusia lääkkeiden vaikutuskohteita ja tutkitaan olemassa olevien lääkeaineiden tehoa ja turvallisuutta. Järjestelmä tehostaa ja helpottaa genomitiedon analysointia tuoden sen yhä useampien tutkijoiden ulottuville.

”Suomi on kokoaan suurempi tekijä genomiikkamaailmassa. Geenitieto, kymmenien vuosien kuluessa rakennettu terveydenhuollon järjestelmä, epidemiologiset tutkimukset sekä väestömme erikoislaatuisuus luovat yhdessä hyvän pohjan sairauksien ymmärtämiseen ja mahdollisten lääkekohdemolekyylien tutkimiseen. Tämä luo mahdollisuuksia genomiikan toimijoille. Kansainvälinen lääketeollisuus on kiinnostunut Pohjoismaista ja erityisesti Suomesta. BC Platformsin järjestelmä on työkalu kansainvälisen yhteistyön tehostamiseen”, kertoo professori Aarno Palotie FIMMistä.

BC Platformsin järjestelmä on tutkimuskäytössä myös kansainvälisissä huippuyliopistoissa. Suomalaisyrityksen liikevaihdosta suurin osa tuleekin Yhdysvalloista. 

”Järjestelmämme syntyi kun amerikkalaisen lääkeyhtiön ja MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) tutkijat etsivät sopivaa dataa tutkimukseensa ja löysivät professori Leif Groopin diabetespotilaskohortin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta. Tästä käynnistyi yksi maailman ensimmäisistä koko genomin laajuisista tutkimusprojekteista, ja tietojärjestelmämme kehitettiin alun perin tätä projektia varten. Olemme tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäksi investoimassa yhä enemmän terveydenhuollon ja teollisuuden markkinoihin. Juuremme ovat edelleen tukevasti tieteessä”, kertoo Timo Kanninen, BC Platformsin tutkimusjohtaja.

Genomiikan ja big datan arkipäiväistyminen mullistavat tapaa tehdä tutkimusta, lääkekehitystä ja tuottaa terveydenhuollon palveluita. Elämme murrosta, joka ei vain koske ihmisten terveyttä vaan myös eläin- ja kasvijalostusta. Aarno Palotie toivoo, että Suomessa pysytään genomiikkamaailman edelläkävijänä myös tulevaisuudessa.

”Otamme vasta alkuaskeleita laajenevassa genomitiedon käsittelyssä ja soveltamisessa terveydenhuoltoon. Näiden tietojärjestelmien kehittäminen tuo paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toivottavasti Suomessa pystytään tarttumaan näihin tilaisuuksiin”.

 

BC Platforms tuottaa ratkaisuja geneettisen datan ja kliinisen potilastiedon yhdistämiseen ja analysointiin. Suomalaisyhtiöllä on yli 50 asiakkaita 18 maassa. Espoon lisäksi BC Platformsilla on toimistot Bostonissa, Vancouverissa, Cambridgessa ja Baselissa. BC Platformsin järjestelmä palvelee kansainvälisiä huippuyliopistoja, terveydenhuollon yksiköitä sekä life science - teollisuutta.

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) on kansainvälinen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tutkimustyössä yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja teknologia sekä ainutlaatuiset potilas- ja biopankkiaineistot. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä. FIMM on Helsingin yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja VTT:n yhteinen tutkimuslaitos. FIMM kuuluu myös Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine -yhteistyöverkostoon.

Last updated: 09.06.2015 - 14:56