23.11.2015 - 09:15

Suomalaiset erittäin myönteisiä biopankkitutkimukselle

Helsingin Urologisen Biopankin kokemukset vahvistavat käsitystä suomalaisten positiivisesta suhtautumisesta lääketieteelliseen tutkimukseen. HUB-biopankkiin on neljässä vuodessa talletettu yli 27 000 näytettä lähes 2 200 eri potilaasta. Yli 99 % lähestytyistä urologisista potilaista on antanut biopankkisuostumuksen.

Suomeen on muutaman viime vuoden aikana perustettu useita biopankkeja. Helsingin Urologinen Biopankki (HUB) aloitti toimintansa ensimmäisten joukossa, ensin tutkimushankkeena ja vuonna 2014 virallisena rekisteröitynä biopankkina.

HUB-biopankki keskittyy urologisiin sairauksiin ja tallettaa tällaisia sairauksia sairastavien potilaiden näytteitä ja tietoja. Suurin osa biopankin näytteistä on peräisin urologisia syöpiä, kuten eturauhassyöpää, sairastavilta potilailta. Näytekokoelman tarkoituksena on edistää urologisten sairauksien lääketieteellistä tutkimusta sekä parantaa potilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa.

Vuosien 2012 – 2015 aikana HYKS urologian klinikan lääkärit ovat pyytäneet lähes 2 200 potilaalta suostumusta biopankkitutkimukseen osallistumiseen. Heistä lähes jokainen on kokenut tutkimukseen osallistumisen tärkeäksi ja antanut luvan veri- virtsa- ja kudosnäytteidensä ja sairauteensa liittyvien tietojen hyödyntämiseen lääketieteellisessä tutkimuksessa.

Olemme onnistuneesti pystyneet upottamaan sekä suostumusten pyytämisen että erilaisten näytteiden keräämisen osaksi sairaalan kliinisiä normaalirutiineja, mikä on osaltaan varmasti johtanut näin korkeaan osallistumisprosenttiin. Erityisen arvokkaan HUB-biopankin näytekokoelmista tekee se, että samoilta potilailta on kerätty näytteitä sairauden monessa eri vaiheessa. Ensimmäiset näytteet ovat diagnosointihetkeltä, lisäksi leikkauksen yhteydessä ja seurantakäynneillä on otettu uusia näytteitä.

- HUB-biopankista vastaava henkilö, osastonylilääkäri Antti Rannikko, HYKS urologian klinikalta

 

Näyte- ja potilasmäärät 2012 - marraskuu 2015

 

HUB-biopankissa on kehitetty menetelmiä ja prosesseja, jotka tekevät mahdolliseksi korkealaatuisten näytteiden tallentamisen. Neljän vuoden aikana HUB-biopankkiin on kerätty yli 27 000 näytettä. Koska jokainen näyte jaetaan pienempiin eriin, Meilahden kampuksen syväjääpakastimissa on tallessa jo noin 135 000 näyteputkea.

 

Kehittämämme toimintatavat ovat herättäneet paljon kiinnostusta myös kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Esimerkkinä voisin mainita, että keskimääräinen aika kudospalan irrottamisesta leikkauksen yhteydessä sen syväjäädyttämiseen on vain noin 25 minuuttia.

- HUB-biopankin näytekeräyksestä vastaava laboratoriokoordinaattori Tiina Vesterinen Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM)

HUB perustettiin Tekesin myöntämän merkittävän nelivuotisen rahoituksen turvin Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) yhteisenä hankkeena. Rahoituskausi ja aktiivinen näytekeräys ovat nyt päättyneet ja HUB-biopankki keskittyy kehittämään prosesseja, joiden avulla tutkijat voivat tehokkaasti hyödyntää aineistoja. Tulevaisuudessa HUB-biopankin kokoelmat siirtyvät osaksi keväällä 2015 perustettua Helsingin Biopankkia. Näytekeräystä pyritään jatkamaan Helsingin Biopankin ja HYKS urologian klinikan yhteisillä resursseilla.

 

Lisätietoja:

Tiina Vesterinen

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM

puh. 050 415 5553

tiina.vesterinen@helsinki.fi

 

Lisätietoa HUB biopankista: www.hubbiobank.fi/fi

Lisätietoa biopankkitoiminnasta Suomessa: www.biopankki.fi

 

Last updated: 23.11.2015 - 10:00