10.06.2015 - 13:45

Suomalaisten biopankkien aineistot tehokäyttöön

Suomessa käynnistyy laaja kansainvälinen geenitutkimushanke, jonka tavoitteena on selvittää geenien merkitystä sairauksien synnyssä, ehkäisyssä ja hoidossa sekä mahdollisten uusien lääkehoitojen kehittämisessä. Tutkimushanke perustuu  THL Biopankin ja Helsingin yliopiston näytekokoelmiin. Hanke toteutetaan akateemisten tutkimuslaitosten ja kansainvälisten lääkeyhtiöiden yhteistyönä.

Geneettiset analyysit tehdään yhdessä maailman johtavista genomin eli perimän emäsjärjestystä selvittävässä laboratoriossa: Massachusettsin teknillisen korkeakoulun (MIT) ja Harvardin yliopiston Broad-instituutissa, Yhdysvalloissa. Nämä tiedot yhdistetään Suomessa terveystietoihin. Tämä mahdollistaa monipuolisen tutkimusaineiston synnyn geenien ja terveyden välisten yhteyksien tutkimiseksi.

Tämä geenien ja terveyden välisten yhteyksien tutkimus tehdään Suomessa. Tutkimustulokset tulevat kaikkien osapuolten käyttöön – suomalaisten tutkimuslaitosten tietovarannot kasvavat ja lääkeyhtiöt voivat käyttää uutta tietoa kehittääkseen tehokkaampia lääkehoitoja potilaille.

Suomalaisten näytteidenantajien henkilötiedot eivät tule tutkijoiden tai lääkeyritysten tietoon. Näytteitä ei myöskään luovuteta lääkeyrityksille, vaan yhteistyön tarkoituksena on nimenomaan analysoida näytteistä tuotettua tietoa.

”Tämä on merkittävä kansainvälinen avaus THL Biopankin arvokkaiden näytekokoelmien hyödyntämiseksi terveyden ja geenien välisten yhteyksien selvittämisessä. Geenien ja terveyden välisten yhteyksien tutkimus on erittäin kallista ja edellyttää monialaista asiantuntemusta. Useimmat maat eivät pysty tekemään tätä yksin ja siksi lähes kaikki geenitutkimusta tekevät maat toimivat kansainvälisessä, lähes globaalissa yhteistyössä”, toteaa THL:n Terveys-osaston johtaja professori Erkki Vartiainen.

”Uusien, turvallisten lääkehoitojen kehittäminen on haastavaa ja kallista. Teknologian kehittymisen myötä väestössä esiintyvää ihmisten välistä perintötekijöiden erilaisuutta voidaan käyttää tässä apuna, mikä saattaa nopeuttaa ja suoraviivaistaa uusien lääkkeiden kehittämistä. Suomessa on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet toimia tämän kehityksen eturintamassa yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa”, sanoo Suomessa tutkimusta johtava Aarno Palotie Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM).

Tutkimushanke tehdään Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston ja Massachusetts Institute of Technology:n (MIT) Broad instituutin sekä neljän kansainvälisen lääkeyrityksen, Pfizerin, MSD:n, Biogenin ja Eisain, yhteistyönä. 

Hankkeessa mukana olevien lääkeyritysten Suomen toimitusjohtajat, Pfizerin Päivi Kerkola, MSD:n Ilpo Tolonen ja Biogenin Marco Hautalahti, kuvaavat tutkimusta tärkeäksi pelinavaukseksi, jonka avulla Suomea nostetaan kansainväliseen tietoisuuteen lääketutkimuksen alalla, sekä osoitukseksi siitä, miten eri yritykset ja julkiset toimijat kykenevät hyvässä yhteishengessä edistämään terveysalan kasvustrategian ja genomistrategian tavoitteita. Eisain globaali tutkimusjohtaja Nadeem Sarwar puolestaan kuvaa tutkimusta erinomaiseksi esimerkiksi innovatiivisesta kansainvälisestä yhteistyöstä uusien lääkkeiden kehittämiseksi.

Suomessa STM:n johdolla valmisteltu ja tänään julkistettu genomistrategia selkeyttää merkittävästi geenitutkimuksen periaatteita sekä yksilön, terveydenhuollon että tutkimuksen ja tuotekehityksen kannalta. Sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä genomitiedon ja siihen liitetyn terveystiedon hyödyntämisessä tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin.

 

Lisätietoja:

Professori Erkki Vartiainen

Terveysosaston johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

puh. 029 524 8622

erkki.vartiainen@thl.fi

 

Professori Aarno Palotie

Suomen molekyylilääketieteen instituutti, Helsingin yliopisto

puh. 041 501 5915

aarno.palotie@fimm.fi

 

Toimitusjohtaja Päivi Kerkola

Pfizer Oy

puh. (09) 4300 40

paivi.kerkola@pfizer.com

 

Toimitusjohtaja Ilpo Tolonen

MSD Oy

puh. (09) 804 65 233 tai 040 581 9133

ilpo.tolonen@merck.com

 

Toimitusjohtaja Marco Hautalahti

Biogen Finland Oy

puh. 0400 493613

marco.hautalahti@biogen.com

 

Communications Director Cressida Robson

Eisai Oy

Cressida_Robson@eisai.net

Last updated: 19.04.2016 - 15:29