12.05.2016 - 10:00

Biotalous kohtaa syöpätutkimuksen UPM:n ja FIMMn yhteisessä hankkeessa

 

Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM ja UPM Biokemikaalit ovat aloittaneet tutkimusyhteistyön. Yhteisen hankkeen tarkoituksena on tutkia UPM:n uuden selluloosapohjaisen geelimäisen materiaalin soveltuvuutta syöpätutkimukseen.

Hankkeessa kasvatetaan syöpäsoluja kolmiulotteisella kasvualustalla UPM:n uuden biomateriaalin avulla sekä tutkitaan näin kasvatettujen syöpäsolujen lääkeainevastetta. Tutkimushanke yhdistääkin mielenkiintoisella tavalla kaksi kasvualaa: biotalouden ja yksilöllisen lääketieteen.

– Yksi kokeellisen lääkeainetestauksen keskeisimmistä haasteista on solujen kasvattaminen laboratoriossa ihmisen elimistön kasvuympäristöä mukaillen, kertoo hanketta FIMMssa koordinoiva vanhempi tutkija Vilja Pietiäinen.

– Tarvitsemme parempia kolmiulotteisia soluviljelymalleja, jotta syöpäkudoksesta peräisin olevat solut säilyttäisivät niille ominaiset piirteensä myös elimistön ulkopuolella. Tällaisen kudosta muistuttavan ympäristön luomiseksi tarvitaan uudenlaisia materiaaleja.

UPM:n innovaatiotoiminta tähtää kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan tehokkaaseen ja vastuulliseen käyttöön. Tässä tutkimusyhteistyöhankkeessa käytettävä biomateriaali on UPM:n kehittämä selluloosa-pohjainen hydrogeeli. Materiaali on biologisesti yhteensopiva ihmisen kudosten ja solujen kanssa ja sitä voidaan käyttää kolmiulotteisessa solukasvatuksessa.

 

– Tämä yhteistyöhanke on meille hieno mahdollisuus tehdä yhteistyötä alan kansainvälisen huippuosaajan kanssa ja löytää uusia life science alan sovelluksia biomateriaalillemme. Nyt testattava hydrogeeli on yksi esimerkki biotalousinnovaatioistamme, joiden avulla luomme uusiutuvan biomassan käyttöön perustuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sanoo UPM Biokemikaaleissa GrowDexista vastaava Pia Nilsson.

Tutkimushankkeen akateemisen osapuolen, FIMMn, erikoisalana on yksilölliseen lääketieteeseen liittyvä tutkimustoiminta. Instituutin tehoseulontayksikössä pystytään muutamassa päivässä selvittämään erilaisten syöpäsolujen lääkeainevaste sadoille lääkkeille. Koko ajan karttuvan tiedon avulla pyritään tunnistamaan sellaisia syöpäsolujen ominaisuuksia, jotka auttavat ennustamaan kullekin syöpätyypille tehokkaimman lääkeaineen. Tämä tieto auttaa aikanaan myös potilasta.

– Näemme että yhteistyö UPM:n kanssa voi auttaa meitä rakentamaan parempia solumalleja myös henkilökohtaisen lääketieteen tarpeisiin, jatkaa Vilja Pietiäinen.

Kuva: UPM

 

Lisätietoja:

Vilja Pietiäinen, vanhempi tutkija, FIMM, Helsingin yliopisto, puh. +358 40 510 2546, s-posti: vilja.pietiainen@helsinki.fi

Pia Nilsson, Senior Manager, UPM Biokemikaalit, puh. +358 40 558 7829 

 

----------------------------------------------------------------------------

UPM Biochemicals tarjoaa kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia kemikaaleja useisiin erilaisiin teollisuuden tarpeisiin tuotteen laadusta tinkimättä. Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuista metsistä saatava sertifioitu puu. Kehitämme uusia biopohjaisia materiaaleja mm. biolääketieteen tarpeisiin. Haluamme vauhdittaa uusien ratkaisujen kehitystä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. www.upmbiochemicals.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) on kansainvälinen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tutkimustyössä yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja teknologia sekä ainutlaatuiset potilas- ja biopankkiaineistot. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä.

FIMM on Helsingin yliopiston erillislaitos ja osa Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine -yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat myös Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL) sekä Ruotsin, Norjan ja Tanskan molekyylilääketieteen keskukset. FIMM:n henkilöstömäärä on 220 ja budjetti vuonna 2015 noin 17 miljoonaa euroa, josta merkittävä osa on kilpailtua, täydentävää rahoitusta. Lisätietoja: www.fimm.fi

 

Last updated: 12.05.2016 - 10:09