20.03.2018 - 13:30 Author:
SITRA

KardioKompassi vauhdittaa genomitiedon hyödyntämistä

Genomitiedon käyttö arkipäiväistyy maailmalla kovaa vauhtia. Suomessa siitä voisivat hyötyä esimerkiksi kansantauteihin laskettaviin sydän- ja verisuonisairauksien riskiryhmiin kuuluvat. Yhdeksi ratkaisuksi genomitiedon hyödyntämiseen on FIMMissä kehitetty uusi digitaalista genomitietoa hyödyntävä riskilaskuri, KardioKompassi®. Se on verkkopohjainen ratkaisu, joka hyödyntää genomitietoa eli ihmisen koko perimästä saatua tietoa yhdistäen sen perinteiseen terveystietoon, kuten tietoon elintavoista. Laskuri näyttää yksilölle hänen riskinsä sairastua sepelvaltimotautiin. 

Sydän- ja verisuonitautien seurauksena Suomessa menehtyy vuosittain runsaat 10 000 ihmistä. Geneettisen tiedon hyödyntäminen voi parantaa korkean riskin henkilöiden tunnistamista merkittävästi.

KardioKompassin vaikuttavuutta tutkitaan parhaillaan Business Finlandin rahoittamassa GeneRISK-tutkimushankkeessa, jossa takana on nyt puolentoista vuoden seurantajakso. Yksilön riskejä on arvioitu verinäytteestä saadun genomitiedon, terveystarkastuksessa mitattujen ja osallistujan kyselylomakkeella antamien terveystietojen avulla.

Genomitieto vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen

Sitra oli mukana rahoittamassa Kardiokompassi-hanketta sen alkuvaiheessa vuonna 2014. Tänään 20.3.2018 Sitran järjestämässä "Miten genomitieto valjastetaan osaksi terveystarkastuksia?" -mediatilaisuudessa GeneRISK-tutkimuksen vastuuhenkilöt Samuli Ripatti, Elisabeth Widén ja Johanna Aro esittelivät hankkeen alustavia tuloksia.Tilaisuudessa esitetyt materiaalit löydät täältä

GeneRISK-tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui yli 7 000 45–64-vuotiasta henkilöä Kymenlaaksosta ja pääkaupunkiseudulta. Heistä lähes 2000 on jo osallistunut seurantatutkimukseen ja sen yhteydessä raportoinut kokemuksistaan vastaanottaa oma sepelvaltimotautiriskinsä työkalun avulla.Tulokset osoittavat, että genomitieto osana muuta terveystietoa kannustaa ihmisiä elämäntapamuutoksiin ja parantaa terveyttä.

 

Olemme tutkineet muun muassa sitä, miten osallistujat ovat kokeneet saamansa riskitiedon vaikuttaneen omaan terveyskäyttäytymiseensä. Valtaosa (88 %) tutkimukseen osallistuneista kertoo riskitiedon motivoineen heitä elämäntapamuutoksiin.

- Tutkimuksesta vastaava lääkäri Elisabeth Widén FIMM:stä

 

Motivoitumista todistaa myös se, että yli 10 prosenttia seurantatutkimukseen osallistuneista oli onnistunut saavuttamaan pysyvän painonlaskun ja jopa 15 prosenttia tupakoitsijoista oli lopettanut tupakoinnin saatuaan riskitulokset käyttöönsä. Suurin osa tutkimushenkilöistä on arvioinut KardioKompassin helppokäyttöiseksi tavaksi saada tietoa. GeneRISK-tutkimushankkeen ensimmäiset seurantakäynnit tulevat jatkumaan tämän vuoden syksyyn.

 

Virossa on käynnistymässä hanke, jossa 100 000 virolaiselle tarjotaan mahdollisuutta saada tietoa omasta geeniperimästään osana muuta terveystietoa. Nyt on aika toimia genomitiedon saralla myös Suomessa.

- Johtaja Antti Kivelä Sitrasta

 

Lue lisää aiheesta Sitran tiedotteesta

Last updated: 20.03.2018 - 14:02