20.03.2018 - 08:30 Author:
Mari Kaunisto & Instrumentariumin tiedesäätiö

Sa­dan­tu­han­nen eu­ron apu­ra­ha mo­ni­vä­ri­ku­van­ta­mi­sen so­vel­ta­mi­seen syö­pä­tut­ki­muk­ses­sa

Instrumentariumin tiedesäätiön suurimman apurahan vuonna 2018 on saanut FT Teijo Pellinen Suomen molekyylilääketieteen instituutista FIMMistä.

 

FT Teijo Pellinen Helsingin yliopistosta on saanut Instrumentariumin tiedesäätiön suurimman 100 000 euron Instrufoundation Fellow –apurahan. Kyseinen apuraha on tarkoitettu vuoden mittaista Suomessa tapahtuvaa tutkimusta varten.

– Ymmärtääksemme paremmin syövän biologiaa ja löytääksemme uusia täydentäviä biomarkkereita, tarvitsemme myös uusia työkaluja ja keinoja syövän mittaamiseen. Tutkimuksemme tavoitteena on löytää useita uusia syövän ilmiasuja, joita lopulta voidaan hyödyntää myös yksilöllisten lääkehoitojen valinnassa, kertoo Olli Kallioniemen ryhmässä FIMMissä työskentelevä Pellinen.

Uusia bio­mark­ke­rei­ta tar­vi­taan

Syövän taustalta löytyy lähes aina geenimuutoksia. Syöpä on kuitenkin monimutkainen sairaus, eikä geenitieto yksinään riitä määrittelemään taudinkuvaa, potilaan ennustetta tai hoitovastetta.

Teijo Pellisen tutkimuksessa pyritään löytämään uusia syövän ennusteesta ja lääkeainevasteesta kertovia biomarkkereita modernien kuvantamismenetelmien eli systeemipatologian avulla. Pellisen kehittämä monivärikuvantamismenetelmä perustuu syöpäkudosleikkeiden värjäämiseen immunohistokemiallisesti yhtäaikaisesti usealla eri vasta-aineella, näytteiden skannaamiseen korkean resoluution mikroskoopilla sekä kuvien analysointiin koneälyn avulla.

Tutkimuksen keskeinen tavoite on ymmärtää paremmin syövän heterogeenistä ilmiasua sekä eri ilmiasujen mahdollista yhteyttä geenimutaatioihin.

Pellisen tutkimuksessa käytettävät vasta-aineet tunnistavat monia syövän kannalta olennaisia biologisia prosesseja, esimerkiksi DNA-vaurioiden korjausta, immuunivastetta ja solun signaalivälitystä. Pellisen tavoitteena on pystyä luokittelemaan syöpäkudoksia erilaisiin ilmiasuluokkiin (fenotyyppeihin) näitä syövän eri ominaisuuksista kertovia tietoja yhdistämällä. Näin tuotettuja ilmiasuluokkia verrataan FIMMin tehoseulontayksikössä tuotettuihin tietoihin syöpäsolujen lääkeainevasteista.

– Käytettävissämme on jo alustavia tuloksia suolistosyöpänäytteiden osalta. Ne osoittavat, että kehittämämme uudet monitasoiset ilmiasuluokat voivat toimia uusina biomarkkereina ja ennustaa potilaiden taudin etenemistä ja lääkehoitojen tehokkuutta, Pellinen kertoo.

 

Teijo Pellisen haastattelu löytyy Instrumentariumin tiedesäätiön YouTube kanavalta.

 

 

Instrumentariumin tiedesäätiö jakoi 13.3.2018 lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoille apurahoja yhteensä 950 000 euroa. Lista apurahan saajista löytyy täältä. Muille Helsingin yliopiston tutkijoille jaettiin yhteensä yli 300 000 euroa.

 

Li­sä­tie­to­ja:

FT Teijo Pellinen
Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM
HiLIFE, Helsingin yliopisto
teijo.pellinen@helsinki.fi, puh. 050 3005688

Last updated: 15.08.2018 - 09:12